Digitalt Museum Digitalt Museum

Utstillinger

Vis oversikt Vis detalj

 

Side av 2

Neste

Fra sverd til stridsvogn • 113 objekter

Fra sverd til stridsvogn – Hedmarks militære historie gjennom 1000 år. Glomdalsmuseets militærhistoriske utstilling gir en historisk oversikt over militærhistorien og krigshistorien i Hedmark. Hovedfokus er på etableringen av hæren i 1628 og fram til i dag.

08. sep. 2012 — 08. sep. 2032  

Smakebiter fra "1814 - Spillet om Danmar... • 89 objekter

Utstillingen «1814 – Spillet om Danmark og Norge» er et samarbeid mellom Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot og Norsk Folkemuseum. Denne smakebiten viser kun noen få av de utstilte gjenstandene fra Norsk Folkemuseums samlinger.

14. jan. 2014 — 31. juli 2014  

Samiske bilder • 41 objekter

Norsk Folkemuseums billedsamling har flere tusen bilder av samer eller samiske steder. Noen av dem vises i utstillingen «Samiske bilder» som museet åpnet på Samefolkets dag 6. februar 2012.

06. feb. 2012 — 30. apr. 2012  

Slem gutt? Bastøy skolehjem 1900-1953 • 32 objekter

Dokumentasjonsbilder fra utstillingen ”Slem gutt? Bastøy skolehjem 1900-1953” på Norsk Folkemuseum. Utstillingen stod i perioden 15.12.2010 til 31.12.2011.

15. des. 2010 — 31. des. 2011  

Bygningssamlingen ved Hedmarksmuseet • 55 objekter

Bygningssamlingen ved Hedmarksmuseet på Domkirkeodden. Totalt 55 antikvariske hus, inkluderer driftsbygninger på opprinnelig sted (Storhamar gård), og innsamlede bygninger fra Hedmarken. I tillegg til Ringsaker, Vang, Hamar, Stange og Løten, finnes det enkelte bygninger fra Østerdalen.

28. juni 2013 —  

Hjemmets teknologi • 85 objekter

Basisutstillingen i OBOS-gården – Wessels gate 15 viser utviklingen av teknologi i hjemmet i perioden 1865-1999.

14. juni 2009 —  

Numedalstunet • 9 objekter

Numedal i Buskerud fylke er det sørvestligste dalføret på Østlandet, og strekker seg fra Hardangervidda nasjonalpark i nordvest, til Dagali og Kongsberg i sør. Gjennom dalføret renner Numedalslågen, som sør for Kongsberg fortsetter gjennom Lågendalen, og munner ut i havet ved Larvik. I de nedre bygdene Flesberg og Rollag er dalen bred og skogrik, mens Nore, Uvdal og Dagali er typiske fjellbygder med bratte dalsider. I alle bygdene hadde gårdene tilgang til dyrkingsjord og skog, seterbruk, jakt og fiske.

01. jan. 1899 —  

Strikking • 119 objekter

Et «skattkammer» med silkestrømper fra 1700-tallet, kofter fra 1800-tallet og gensere fra Marius til Skappel.

29. okt. 2013 —  

Senter for nordlige folk • 2 objekter

Senter for nordlige folk har som formål å utvikle, ivareta og fremme urfolkskulturer, med særlig vekt på nordlige folks kulturer. Institusjonen er et kompetansesenter for samisk språk, historie og kultur, og har satt seg som mål å fungere som en sentral fagpolitisk og kulturell enhet innen samiske spørsmål, der hovedvekten vil være knyttet opp mot sjøsamiske utfordringer. Kunstkonsulent Hilde Skancke Pedersen har ledet kunstprosjektet

07. juli 2011 —  

Høgskolen i Vestfold • 11 objekter

Arbeidet med å velge kunst til Høgskolen startet i kunstutvalget i 2006 og sprang ut fra et ønske om å ta pulsen på Høgskolen som en levende institusjon i endring og med en arkitektonisk og menneskelig sammensatt helhet.

02. feb. 2012 —  

Magnormoen kontrollstasjon • 2 objekter

Billedkunstner Johan Urban Bergquist har levert to verk til Magnormoen kontrollstasjon: et større veggmaleri i kontrollhallen samt et mindre veggarbeid i venterommet. I tillegg til å inneholde kontrollhaller for kjøretøy, er dette bygget både en grense-stasjon og en informasjonsinstans, slik at den for enkelte mennesker vil kunne være det første møtet med norsk Tollvesen. Kontrollstasjonen oppføres på et grensepunkt som er spesielt kjent for å samarbeide på tvers av landegrenser.

11. aug. 2011 —  

Gjøvik omsorgssenter for barn • 1 objekt

Jorda er flat på Gjøvik – om et kunstprosjekt som ønsker å verne om barn i en sårbar situasjon.

07. feb. 2012 —  

Gulating lagmannsrett • 2 objekter

Nye Gulating er blitt eit signalbygg med lav terskel og åpne rom som tydeliggjør moderniseringen og endringene innenfor domstolen. Endringene blir og synlige i to kunstprosjekter utført av britisk-amerikanske Sarah Morris og norske Marte Johnslien.

01. jan. 2012 —  

Universitetet i Oslo, Ole-Johan Dahls hu... • 14 objekter

Informatikkmiljøet ved Universitetet i Oslo (UiO) holder høy internasjonal standard når det gjelder utviklingen av ny teknologi og kommunikasjon. Med utviklingen av ny teknologi skapes også nye uttrykksmuligheter for kunstnere.

01. jan. 2011 —  

Bondens våpen • 88 objekter

11. mars 2010 åpnet utstillingen ”Bondens våpen” på Norsk Folkemuseum. Utstillingen viser våpen og våpenbruk i det norske bondesamfunnet fra 1600 til 1850, særlig knyttet til tre områder – bonden som jeger, soldat og børsemaker. Utstillingen ble laget i samarbeid med Norsk Våpenhistorisk Selskap.

08. mars 2010 —  

Still life • 1 objekt

Still life er en frysning av et fraflyttet gjenreisnings hus som ligger langs riksvei 94 mellom Hammerfest og Alta, i Hanselv, Kvalsund kommune.

01. jan. 2011 —  

R6 • 3 objekter

Kunst i offentlige rom - KORO har ansvar for kunstprosjektet til det nye Regjeringsbygg R6. Prosjektet vil lokaliseres i en av de viktigste politiske sammenhenger i Norge og være av nasjonal betydning. Budsjett er 9 mill kroner.

13. feb. 2013 —  

Høgskolen i Ålesund • 0 objekter

Bugge Vatne sine collager skapes ved hjelp av små utklipp hentet fra eventyrlige og oppdagelsessøkende universer til tegneserier som Tarzan, Korak, Bobo, Tintin og Bamse. Fra å være et atmosfærisk bakteppe for tegneseriefortellingen, blir naturfenomener et utgangspunkt hos Vatne. Ved å sortere ut for så å konstruere nye scenarioer, viser Vatne de mange estetiske fellestrekk som eksisterer i tegneserieformatet. Utklippene får nytt liv som blant annet stormende hav, uendelige fjellkjeder og karikerte jungelmotiv. Slik omdannes tegneserieartede naturen til et repeterende mønster, som synliggjør en umiddelbar kraft og lekenhet.

24. feb. 2014 —  

NHH- Norges Handelshøyskole • 1 objekt

Norges Handelshøyskole ble etablert i 1936 og er Norges største senter for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon. Høyskolen har over 3000 studenter og rundt 400 ansatte, hvor over 210 er i vitenskapelige stillinger. NHHs nybygg er ca. 13000 m2 stort og et 100 prosent universelt utformet lavenergibygg med fire etasjer og kjeller. Bygget ble offisielt åpnet 26. august 2013 og hele NHH-miljøet ble samlet på ett område for første gang siden 1974. Kunstutvalget ved NHH har hatt et ønske om å bidra til kunstprosjekter som går i dialog med institusjonen og som gjenspeiler noe av institusjonens virksomhet. Kunstutvalget bestemte tidlig i sitt arbeid at kunsten til institusjonen ikke skulle være passivt dekorerende, men aktivt stille spørsmål og skape engasjement og samtidig reflektere stikkord som solid, anerkjent og kvalitet; stikkord som NHH kjenner seg igjen i og forholder seg til. Kunstutvalget har også ønsket at kunsten skal kommunisere godt med studentene ved høyskolen og har derfor målbevisst invitert unge kunstnere til konkurransene. Resultatet er fire kunstprosjekter som alle, på forskjellig vis, innfrir både forventninger og håp om hva kunst i en offentlig institusjon kan være. Den er monumental, ettertenksom, humoristisk og intelligent. Kunstutvalget ønsker å takke kunstnerne Jørgen Craig Lello og Tobias Arnell, Anders Sletvold Moe, Kurt Johannessen og Bjørn-Kowalski Hansen for kunstprosjekter som på hver sin måte vil skape en positiv og betydningsfull forskjell for NHH i mange år fremover.

01. jan. 2013 —  

Minnelund Rena leir • 0 objekter

Kunstnerne May Bente Aronsen og Anders Lian vant en lukket konkurranse i 2011 med forslaget "Fravær" som minnelund for falne soldater. Nå er kunstprosjektet på plass i Rena leir. Minnelund Rena Leir.

11. jan. 2013 —  

Galleriet • 58 objekter

Gjennom snart 100 år har publikum kunnet se alt fra hvalfostre på glass til ulike produkter av hval på galleriet i Hvalfangstmuseets eldste del. Nå har monteren blitt oppgradert og fylt med nye gjenstander inspirert av tidligere tiders utstillinger.

08. nov. 2013 —  

Krag-Petersson geværet • 27 objekter

Krag-Peresson geværet i samlingene ved Forsvarets museer. “Geværet alle har hørt om, men ingen har sett” blir noen ganger brukt som gjetor om dette geværet. Vist ble det ike produsert så mange av dem. Det gjør dem i seg selv uvanlige. Forsvaret var flinke til å avhende gamle våpen ved innføringen av Krag Jørgensen geværet rundt forrige århundreskifte. De fleste Krag Petersson ble nok solgt i den prosessen. Restbeholdningen ble overført Hovedarsenalet i mellomkringsårene. Denne beholdningen danner grunnlaget for vår beholdning. Og for å gjøre våpentypen mer kjent, og for å vise at våpentypen finnes, presenterer vi her vår samling av dette for mange så ukjente geværet.

11. nov. 2013 —  

Alf Lundebys atelier • 9 objekter

Maleren Alf Lundeby (1870 – 1961) var bondesønn fra Våler i Hedmark. Han bodde store deler av sitt liv på Lillehammer. I 1896 ble han elev av Harriet Backer. Avgjørende for hans videre utvikling ble et opphold i Italia i perioden 1897 – 1899. Han vendte stadig tilbake til Italia, men hans faste tilholdssted ble Lillehammer. Maihaugen arvet alt innboet fra Lundebys atelier da han og kona døde. Arven bestod av malerier av Lundeby og andre malerkollegaer som holdt til på Lillehammer, malerutstyr, møbler, lamper og alt annet som atelieret rommet.

23. apr. 2014 —  

Bygningssamlingen i friluftsmuseet på Ha... • 24 objekter

Bygningssamlingen på Hadeland Folkemuseum er bygget opp over en 100-årsperiode. Her kan du kikke nærmere på enkelte av bygningene.

01. juni 1913 —  

Lenke til bruk på Wikipedia
 

Side av 2

Neste

© KulturIT

Vennligst vent...