Dette er fra omtrent Kirkevegen går nå i dag. Ville kalt det for Fjeldsetlia

Ørnulf Andersen
16. apr. 2014

1

Dette bildet er fra Husmorlagets Hus i Galgebergparken.

Ørnulf Andersen
16. apr. 2014

1

Bildet er fra Hanstad, litt sør for Skogmuseet.

Ørnulf Andersen
16. apr. 2014

1