Dette bildet må være tatt før 1930 hvis den lille gutten er Arne Asla. Han ble født i 1910. Dama på bildet er enten Karen Asla, kona til Lars Asla, eller Louise, Anton Aslas kone. Det finnes en Karin Asla, men hun var ikke født da bildet ble tatt.

Sølvi Asla Østby
21. sep. 2014

2

Martin var en av 12 søsken født i Kynnberget i Sørskogbygda, Elverum kommune. Mora døde like etter at yngste broren hans ble født i 1913. Det ble de eldste søsknene som måtte trå til med å hjelpe de yngste søsknene.
3 av barna ble lærere, nemlig Per, Martin og Harald. Per ble lærer i Kynnberget (for flere av sine søsken), Martin dro til Folldal, mens Harald ble lærer ved Hagen skole i Heradsbygd, Jølstad.skole i Ringsaker før han bosatte seg i Rogne i Valdres og var lærer der til han ble pensjonist.

Bjørn Kjensli
21. sep. 2014

Det er korrekt at den lille gutten er undertegnede, Øyvind Myhre, født 11.januar 1945, sønn av Karen (f.Tangen) og Johan Myhre. Karen (f. 1924) var den eldste av barna til Klara og Karl Tangen. Hun er ikke avbildet her , men kanskje er det hun som fotograferer. Fotoet ser ut til å være tatt sommeren 1945, etter størrelsen på undertegnede å dømme.

Øyvind Myhre
18. sep. 2014

1

Bruk nederst til venstre : Baklykkjen ( under Tjerne) , videre bruk er : Engen , Frydenberg , og gården Nedre Saugstad

Kjell Høgseth
17. sep. 2014

1

Lastbærer for tømmertransport i skog. Det ser ut som om de holder på å legge belter på bakhjulene.

Arne Andersen
17. sep. 2014

1

Eltemaskin med kjøttkvern. Til bruk i storkjøkken eller slakteforretning?

Arne Andersen
17. sep. 2014

1

Intriør fra et trykkeri? Synes jeg ser to trykkplater for rotasjonstrykk på gulvet midt i bildet.

Arne Andersen
17. sep. 2014

1

Songlia er mitt barndomshjem. Bodde der til jeg fylte 11 år. Vi hadd flere tamme hjorter . Far var ansatt i Statens Viltundersøkelser der. Hjorten Mette var eldst og litt sur på barn. Hun været basarer frami bygda. Gikk de 8 km dit og fikk sikkert litt godsaker. Kvitfot, Hanniball og Hunniball var tre andre tamhjorter, som jeg var med og flaskeforet.. Jeg flyttet derfra i 1962. Solveig Krigsvoll.

Solveig Krigsvoll
15. sep. 2014

1

Bilkran med stolpebor. Denne bilkrana kunne leveres med diverse tilbehør. For eksempel til bruk for elektrisitets- og televerk, som hadde behov for å sette opp stolper.

Arne Andersen
15. sep. 2014

1

Bildet viser (med stor grad av sikkerhet) min far Arne Magnar Enger (1919 - 2003) og gutten er meg selv, Alf Kristian Enger, født 1949.

Alf Kristian Enger
15. sep. 2014

1

Disse to var ikke søstre, men kusiner

Ane.hoel
15. sep. 2014

2

Ei heisekran av noe slag. Først på 1970-tallet(?) kom "standardiseringen" av heisekraner vi ser i dag.
Hele krana se NO-51023-01

Arne Andersen
15. sep. 2014

1

Ei heisekran av noe slag. Først på 1970-tallet(?) kom "standardiseringen" av heisekraner vi ser i dag.

Arne Andersen
15. sep. 2014

1

hei.denne kalle BEAVER ble produsert fra 46-48 verdens første 1 manns oppererte motorsag.
rivtannkjede mannuell 8 lags bronse ståkl clutch
motor 45,2 ccm 1.25 hk 4000o/min vekt 18,5 kg med std sverd
kjedehastighet 4,2m/s

tor
11. sep. 2014

1

Karl Røhrsveen var min tippoldefar. Min mormor (hans barnebarn)husker han godt. Jeg fikk mitt navn etter Karl.

Karl holen
11. sep. 2014

1

Bildet viser en oppsats med automatbyretter, som brukes til nøyaktig måling av væske, gjerne i form av titreranalyse. Apparatet i skapet til høyre brukes muligens til gassanalyse?

Arne Andersen
10. sep. 2014

1

Overskrift og motivbeskrivelse stemmer ikke. Motivbeskrivelsen er rett.

Arne Andersen
09. sep. 2014

Tror det kan være en slags fruktpresse?
Via svensk kom oversettelsen "pulping and sieving machine" på engelsk. "Mose og silemaskin" på norsk.
Passere i betydningen presse gjennom ei sil?

Arne Andersen
08. sep. 2014

1

Ville kalt denne en koksspade. I min oppvekst på 1960-tallet var koks fortsatt i bruk til fyring. Koksovnene var høye, i motsetning til de liggende vedovnene.
Koksen ble levert i sekker, som ble tømt i en koksbinge i kjelleren. Sekkene (gamle kaffesekker) tok leverandøren med seg. Ved ovnen hadde en så en koksboks, og eventuelt en spade. Noen koksbokser var slik at en kunne helle fra boksen og rett i ovnen.

Arne Andersen
08. sep. 2014

1