Hallo JVM
Lok 434 var en type 26c...
Dere finner den i damplokboka til Thor Bjerke & Co
Med vennlig hilsen
FInn G. Moe NMJ

Finn G. Moe NMJ
07. aug. 2014

1

Dette er vendesløyfa til linj 3 som Tronheim Sporvei trafikkerte.
Linje 3 ble nedlagt 20. november 1968. Som den første linjen som ble
lagt ned, den gikk fra Jernbanen til Singsaker.

Erland Gjermstad
05. aug. 2014

1

Dersom du vil vite mer om hendelsen, så vil du kunne finne noe om dette i en utgave av "NSB Tekniske medelelser" fra ca. 1935, dagspressen, samty i min artikkel i "På sporet" for en del år siden.

Hans-Ole Sveia
15. juli 2014

2

Vi har at bygningen ble flyttet til Bjørgesæter ca 1908.

Thor Bjerke, NJM
14. juli 2014

2

Finnes det en liste over omkomne?

Anders Bull
27. juni 2014

1

Dette er Jernbanebroen, undergangen på Frydenberg, Frydenberg Gymnas/Vidregående ligger bak broen til venstre i bildet. Meny og Arne Olsen billakkerer ligger der det hvite huset står i bakgrunnen.

Aage Dedekam
25. juni 2014

1

Konduktørvogn?

Steinar Bunæs
21. juni 2014

2

Hei

jeg ønsker å kjøpe en gammel brødbil( evt leie) vet du hvor jeg kan få tak i det?

martin
19. juni 2014

1

Dette er gamle Storemo bru. Denne ble erstatta med nåværende bru tidlig på 60 tallet. Kurvene og retningen på disse stemmer med Storemo og ikke med Gaupesprang.

Arne Berge
07. juni 2014

4

Hei
Så vdt jeg vet var det min bestefar, lok.fører Lars Andreassen, som kjørte da dette godstoget sporet av og havnet i Grønvollfossdammen. Det fortelles at han først gikk ut for å se, men det var stummende mørkt. Han gikk inn igjen for å hente veska si hvor han dadde ei lommelykt. Han merket at han blei våt på beina så han fant ut at han måtte komme seg ut..

med hilsen
Øyvind Andreassen

Øyvind Andreassen
02. juni 2014

1

boring

kent Nerland
02. juni 2014

1

Var stasjonbygning der også, men den er det bare grunnmuren igjen av.. MEN, litt morsomt er at stedet er og har alltid vært veiløst. Båt eller jernbane er eneste muligheten til å komme seg dit...

Jack Morten
25. mai 2014

2

Dette er kapellet ved Rønvik asyl som det het da (seinere Nordland Psykiatriskse Sykehus.

Alan Hutchinson, 95468939
12. mai 2014

1

Apparat til bestemmelse av surhet (pH) ved hjelp av indikator. Vannprøven ble tilsatt et fargestoff, som skifter farge etter pH. Fargen blir så sammenlignet med fargen på glass-skiver. Når fargene er like, er pH den samme som oppgitt på fargeskalaen.
Metoden var forholdsvis enkel og billig, men er i dag stort sett overtatt av elektriske metoder (pH-meter).

Arne Andersen
30. apr. 2014

1

I september 1954, eksisterte ikke typebetegnelsen Di 3 enda. Dieselloket med byggenummer 2246 fra NOHAB, begynte NSB å leie fra oktober 1954 for prøvekjøring på Nordlandsbanen,og fikk da betegnelsen NOHAB 2246. Det ble innkjøpt av NSB i 1956, og fikk da typebetegnelse Di 3 og nummer 602

Tom Vidar Pedersen
26. apr. 2014

1

I september 1954, eksisterte ikke typebetegnelsen Di 3 enda. Dieselloket med byggenummer 2246 fra NOHAB, begynte NSB å leie fra oktober 1954 for prøvekjøring på Nordlandsbanen,og fikk da betegnelsen NOHAB 2246. Det ble innkjøpt av NSB i 1956, og fikk da typebetegnelse Di 3 og nummer 602

Tom Vidar Pedersen
26. apr. 2014

1

Registreringen rettet.

Thor Bjerke, NJM
23. apr. 2014

2

Registrering komplettert.

Thor Bjerke, NJM
23. apr. 2014

2

Ja, selvsagt er det El 7. Rettet.

Thor Bjerke, NJM
22. apr. 2014

2

Eller være i drift på Setesdalsbanen.

Lars-Erik Knudsen
15. apr. 2014

3

Min farfar, Sofus Olai Johannessen Haugmo, anleggsarbeider, står som nr. 11 på lista over de som omkom under arbeid av Nordlandsbanen, død 29.4.44, Steinblokk som falt ned fra taket i Tuva tunnel - fa. Eeg Henriksen & Lunds entreprise.

Elisabeth Haugmo
10. apr. 2014

1

Registrering rettet.

Thor Bjerke, NJM
09. apr. 2014

2