Vardal år 1961
Flyfoto Widerøe

Gjøvik,Redalen år 1966
Flyfoto Widerøe

3

Widerøe: Vardal: Ålstad gård 1951

Gjøvik,Hunnsjordet

Englandsjordet betraktet fra Mjøsa mot Tranberg. I forgrunnen ses Fishers sagbruk.

Gjøvik,Redalen år 1961
Flyfoto Widerøe

1

Hunndalen 1961

Gjøvik år 1965
Flyfoto

Kong Oscars besøk i Gjøvik.

Vardal år 1961
Flyfoto Widerøe

Gjøvik

Fire menn ved kaffebål i skogen. Sted og personenes identitet er ukjent.

Vardal år 1961
Flyfoto Widerøe

Armbind

Maleri.

Gjøvik

Vardal år 1961
Flyfoto Widerøe

Wideøe: Vardal : Bondelia Husmorskole

Personer, trolig en familie, foran vånigshuset på en gård.

Den gamle inntaksdammen på Hunn gård, ved Hunton. Vannrenna til venstre ledet til Nedre Gjøviks mølle ved Berghus.

Gjøvik år 1961
Flyfoto

Hunndalen 1961

sparebøsse

Hunndalen 1961

Widerøe: Gjøvik sentrum. O.E. Skattum. Falk

Båten "Viken" ved Gjøvik brygge.

Nils og Anna Gunnerød med sine to eldste barn, Kåre stående, Leif på armen, sammen med to uidentifiserte kvinner til høyre.

Gjøvik skole, klasse 3c sammen med lærerinne frøken Særen (Saren).

Strengeinstrument

Skibladner ved Minne Bro på Minnesund.

Gjøvik,Hunnsjordet

Fisher Bruk. Brygga med båt ses i bakgrunnen

Maleri.

Hunndalen 1961

Gjøvik år 1961
Flyfoto

Gjøvik Åssvingen år 1961
Flyfoto Widerøe

Gjøvik år 1961
Flyfoto

Jessheim jernbanestasjon.

Flaske

Widerøe: Vardal: Aalstad 1951