Gjøvik,Redalen år 1961
Flyfoto Widerøe

1

Hunndalen 1961

Gjøvik,Redalen år 1961
Flyfoto Widerøe

1

Widerøe: Vardal: Hunndalen

Soldat - Kavallerist til hest.

Gjøvik,Redalen år 1966
Flyfoto Widerøe

1

Widerøe: Gjøvik gård, Gjøvikjordet

Gjøvik Parksvingen år 1961
Flyfoto Widerøe

Strykeinstrument

"Bårdseth's Dampbåt". I bakgrunnen skimtes Fischer Bruk, Mengsholgården, kirken.

Akkordciter

Gjøvik,Hunnsjordet

Hunton Bruk mot Briskebyen.

Gjøvik år 1961
Flyfoto

Gjøvik år 1961
Flyfoto

Gjøvik år 1961
Flyfoto Widerøe

Smågutt på elveisen ved Krabysanden, Østre Toten. I bakgrunnen ses gården Gunnerød. Gutten er uidentifisert.

Gjøvik,Redalen år 1961
Flyfoto Widerøe

1

Ombord på "Mjøsen" med Kaptein Alveberg i spissen.

Gjøvik stasjon på postkort.

Widerøe: Gjøvik sentrum. O.E. Skattum. Falk

Gjøvik

Gjøvik år 1961
Flyfoto

Hunndalen 1961

Toten Cellulosefabrikk

Gjøvik,Redalen år 1966
Flyfoto Widerøe

Gjøvik,Hunnsjordet

Gjøvik Parksvingen år 1961
Flyfoto Widerøe

Hunndalen 1961

Gjøvik,Redalen år 1961
Flyfoto Widerøe

Soldater samlet foran en høy vegg. Ingen av personene er identifisert. Stedet er trolig Gardermoen.

Hunndalen 1961

Gjøvik år 1965
Flyfoto

Fra Samfundshaven.

1

Gjøvik,Redalen år 1961
Flyfoto Widerøe

1

Gjøvik by sett fra Storgata mot Gjøvik kirke. Quammegården til høyre i bildet.

Våpen

Viken Kristelige Ungdomsskole

Widerøe: Vardal: Løfgren Gartneri 1951

Gyda og Bodding Løkken