Tregjenstand

Nattbord

Keramikkfragment

Støpemodell

Ovn

Bok

Bok

Tregjenstand

Fossil

Minneplate

Flaske

Fossil

QSL kort

Beslag

Skjelett

Fat

Skje

Spillebrikke

Kam

Bakeform

Strømuttak

Medisinsk utstyr

Målesylinder

Keramikkfragment

Bergartsprøve

Medisinsk utstyr

Trakt

Keramikkfragment

Keramikkfragment

Metallgjenstand

Beslag

Apparat

Patron

Merkelapp

Apparat

Sko

Notatbok

Fossil

QSL kort

Støvel