Konvolutt

Stegjern

Medisinsk utstyr

Kokeapparat

Kassebord

Fotografi

Sko

QSL kort

Tallerken

Bok

Ovn

Merke

Keramikkfragment

Kile

Skilt

Fløtemugge

Spiker

Lue

Påle

Gevær

Intercom

Kjele

Lykt

Borekrone

Tekstilfragment

Gevær

Teppe

QSL kort

Bok

Frimerke

Sofa

Keramikkfragment

Lærfragment

Kasse

Fat

Keramikkfragment

Skrue

Keramikkfragment

Radiodel

Keramikkfragment