Digitalt Museum Digitalt Museum

Kunst i offentlige rom - KORO

Vis oversikt Vis detalj

 

Side av 1

Senter for nordlige folk • 2 objekter

Senter for nordlige folk har som formål å utvikle, ivareta og fremme urfolkskulturer, med særlig vekt på nordlige folks kulturer. Institusjonen er et kompetansesenter for samisk språk, historie og kultur, og har satt seg som mål å fungere som en sentral fagpolitisk og kulturell enhet innen samiske spørsmål, der hovedvekten vil være knyttet opp mot sjøsamiske utfordringer. Kunstkonsulent Hilde Skancke Pedersen har ledet kunstprosjektet

07. juli 2011 —  

Høgskolen i Vestfold • 11 objekter

Arbeidet med å velge kunst til Høgskolen startet i kunstutvalget i 2006 og sprang ut fra et ønske om å ta pulsen på Høgskolen som en levende institusjon i endring og med en arkitektonisk og menneskelig sammensatt helhet.

02. feb. 2012 —  

Magnormoen kontrollstasjon • 2 objekter

Billedkunstner Johan Urban Bergquist har levert to verk til Magnormoen kontrollstasjon: et større veggmaleri i kontrollhallen samt et mindre veggarbeid i venterommet. I tillegg til å inneholde kontrollhaller for kjøretøy, er dette bygget både en grense-stasjon og en informasjonsinstans, slik at den for enkelte mennesker vil kunne være det første møtet med norsk Tollvesen. Kontrollstasjonen oppføres på et grensepunkt som er spesielt kjent for å samarbeide på tvers av landegrenser.

11. aug. 2011 —  

Gjøvik omsorgssenter for barn • 1 objekt

Jorda er flat på Gjøvik – om et kunstprosjekt som ønsker å verne om barn i en sårbar situasjon.

07. feb. 2012 —  

Gulating lagmannsrett • 2 objekter

Nye Gulating er blitt eit signalbygg med lav terskel og åpne rom som tydeliggjør moderniseringen og endringene innenfor domstolen. Endringene blir og synlige i to kunstprosjekter utført av britisk-amerikanske Sarah Morris og norske Marte Johnslien.

01. jan. 2012 —  

Universitetet i Oslo, Ole-Johan Dahls hu... • 14 objekter

Informatikkmiljøet ved Universitetet i Oslo (UiO) holder høy internasjonal standard når det gjelder utviklingen av ny teknologi og kommunikasjon. Med utviklingen av ny teknologi skapes også nye uttrykksmuligheter for kunstnere.

01. jan. 2011 —  

Still life • 1 objekt

Still life er en frysning av et fraflyttet gjenreisnings hus som ligger langs riksvei 94 mellom Hammerfest og Alta, i Hanselv, Kvalsund kommune.

01. jan. 2011 —  

R6 • 3 objekter

Kunst i offentlige rom - KORO har ansvar for kunstprosjektet til det nye Regjeringsbygg R6. Prosjektet vil lokaliseres i en av de viktigste politiske sammenhenger i Norge og være av nasjonal betydning. Budsjett er 9 mill kroner.

13. feb. 2013 —  

Høgskolen i Ålesund • 0 objekter

Bugge Vatne sine collager skapes ved hjelp av små utklipp hentet fra eventyrlige og oppdagelsessøkende universer til tegneserier som Tarzan, Korak, Bobo, Tintin og Bamse. Fra å være et atmosfærisk bakteppe for tegneseriefortellingen, blir naturfenomener et utgangspunkt hos Vatne. Ved å sortere ut for så å konstruere nye scenarioer, viser Vatne de mange estetiske fellestrekk som eksisterer i tegneserieformatet. Utklippene får nytt liv som blant annet stormende hav, uendelige fjellkjeder og karikerte jungelmotiv. Slik omdannes tegneserieartede naturen til et repeterende mønster, som synliggjør en umiddelbar kraft og lekenhet.

24. feb. 2014 —  

NHH- Norges Handelshøyskole • 1 objekt

Norges Handelshøyskole ble etablert i 1936 og er Norges største senter for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon. Høyskolen har over 3000 studenter og rundt 400 ansatte, hvor over 210 er i vitenskapelige stillinger. NHHs nybygg er ca. 13000 m2 stort og et 100 prosent universelt utformet lavenergibygg med fire etasjer og kjeller. Bygget ble offisielt åpnet 26. august 2013 og hele NHH-miljøet ble samlet på ett område for første gang siden 1974. Kunstutvalget ved NHH har hatt et ønske om å bidra til kunstprosjekter som går i dialog med institusjonen og som gjenspeiler noe av institusjonens virksomhet. Kunstutvalget bestemte tidlig i sitt arbeid at kunsten til institusjonen ikke skulle være passivt dekorerende, men aktivt stille spørsmål og skape engasjement og samtidig reflektere stikkord som solid, anerkjent og kvalitet; stikkord som NHH kjenner seg igjen i og forholder seg til. Kunstutvalget har også ønsket at kunsten skal kommunisere godt med studentene ved høyskolen og har derfor målbevisst invitert unge kunstnere til konkurransene. Resultatet er fire kunstprosjekter som alle, på forskjellig vis, innfrir både forventninger og håp om hva kunst i en offentlig institusjon kan være. Den er monumental, ettertenksom, humoristisk og intelligent. Kunstutvalget ønsker å takke kunstnerne Jørgen Craig Lello og Tobias Arnell, Anders Sletvold Moe, Kurt Johannessen og Bjørn-Kowalski Hansen for kunstprosjekter som på hver sin måte vil skape en positiv og betydningsfull forskjell for NHH i mange år fremover.

01. jan. 2013 —  

Minnelund Rena leir • 0 objekter

Kunstnerne May Bente Aronsen og Anders Lian vant en lukket konkurranse i 2011 med forslaget "Fravær" som minnelund for falne soldater. Nå er kunstprosjektet på plass i Rena leir. Minnelund Rena Leir.

11. jan. 2013 —  

Lenke til bruk på Wikipedia
 

Side av 1

© KulturIT

Vennligst vent...