Digitalt Museum Digitalt Museum

Norsk Folkemuseum

Bondens våpen 88 objekter

11. mars 2010 åpnet utstillingen ”Bondens våpen” på Norsk Folkemuseum. Utstillingen viser våpen og våpenbruk i det norske bondesamfunnet fra 1600 til 1850, særlig knyttet til tre områder – bonden som jeger, soldat og børsemaker. Utstillingen ble laget i samarbeid med Norsk Våpenhistorisk Selskap.

Bonden som jeger
I naturalhusholdningens tid var jakt, fangst og fiske til eget forbruk en viktig del av bondens livsgrunnlag. Kjøtt fra ville dyr var viktig som «matauk», mens skinn og pelsverk ble brukt til klær og enkelte typer utstyr. Begge deler kunne også selges/byttes i en delvis pengeøkonomi. Som en følge av dette var våpen en lovlig, naturlig og livsnødvendig del av hverdagen. Jakten på rovdyr, som gjorde mye skade, var et dramatisk innslag i mange bønders liv.

Bonden som soldat
De «frie» norske bøndenes fortrolighet med bruk av våpen gjorde dem til en verdifull militær ressurs. Fra begynnelsen av 1600-tallet var de pålagt av kongemakten å gjøre tjeneste som soldater. Bestemmelsen omfattet også våpenplikt – påbud om å oppbevare og vedlikeholde de våpen rollen som soldat krevde. På årlige våpenting kontrollerte futen at bonden hadde de våpnene han skulle og at de var «dugelige». Denne delen av utstillingen presenterer et utvalg våpen brukt i ulike perioder (ca. 1650, 1750 og 1850). Det dramatiske «skottetoget», da bønder i Gudbrandsdalen stoppet skotske leiesoldater fra å marsjere gjennom Norge til Sverige, eksemplifiserer den norske bonden i aktiv tjeneste som soldat.

Bonden som børsemaker
Børsemakere på bygdene var i stor grad bønder som i tillegg var gode smeder og drev med sammensetting, reparasjon og ombygging av geværer. Bare de færreste laget hele våpenet selv, men brukte ferdige løp og låser som de kjøpte på markedene eller bygget om utrangerte militærvåpen til sivil bruk. Bygdebørsemakeren presenteres i en kulturell og økonomisk sammenheng. Samtidig vises typiske geværtyper og virkemåten for noen av de våpnene bygdebørsemakeren har arbeidet med.

Side av 4

Neste
Vennligst vent...

Knapp

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.1897-0557AL

Type:
Gjenstand

Hagelform

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.1897-0755

Type:
Gjenstand

Krutthorn

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1649 - 1649

ID:
NF.1898-0627

Type:
Gjenstand

Sag

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1776 - 1776

ID:
NF.1899-0110

Type:
Gjenstand

Knivslire, tvislire, med kniv

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1715 - 1715

ID:
NF.1906-0507AC

Type:
Gjenstand

Stridsøks

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1600 - 1630

ID:
NF.1906-0537

Type:
Gjenstand

Gevær

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1748 - 1748

ID:
NF.1906-1059AD

Type:
Gjenstand

Gevær

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1600 - 1600

ID:
NF.1911-1080

Type:
Gjenstand

Høvel

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.1911-1592

Type:
Gjenstand

Urmakersag

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1772 - 1772

ID:
NF.1911-1737

Type:
Gjenstand

Høvel

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.1918-0366

Type:
Gjenstand

Børse

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1847 - 1847

ID:
NF.1923-0622

Type:
Gjenstand

Krutthorn

Produsent:
Massøn, Mas

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1705 - 1705

ID:
NF.1923-0634

Type:
Gjenstand

Krutthorn

Produsent:
Salvesøn, Angrim

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1695 - 1695

ID:
NF.1923-1431

Type:
Gjenstand

Sabel

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1790 - 1810

ID:
NF.1924-0943

Type:
Gjenstand

Haglpung

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.1937-0115B

Type:
Gjenstand

Pung med stry

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.1937-0115C

Type:
Gjenstand

Kruttmål

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.1937-0115D

Type:
Gjenstand

Kruttmål

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.1937-0115E

Type:
Gjenstand

Krutthorn

Produsent:
Ukjent

Sted:
Norge, Telemark

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1611 - 1611

ID:
NF.2010-0114

Type:
Gjenstand

Tang

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NFL.02645

Type:
Gjenstand

Kuletang

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NFL.04018

Type:
Gjenstand

Smitang

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NFL.04339

Type:
Gjenstand

Stemjern

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NFL.20895

Type:
Gjenstand
 

Side av 4

Neste
  • Toppsak mellom 06. feb. 2012 og 31. jan. 2013

    11. mars 2010 åpnet utstillingen ”Bondens våpen” på Norsk Folkemuseum. Utstillingen ble laget i samarbeid med Norsk Våpenhistorisk Selskap.

    Alexander Lindbäck, Norsk Folkemuseum • 06. feb. 2012 kl. 8.51

© KulturIT

Vennligst vent...