Digitalt Museum Digitalt Museum

Norsk Folkemuseum

Bondens våpen 88 objekter

11. mars 2010 åpnet utstillingen ”Bondens våpen” på Norsk Folkemuseum. Utstillingen viser våpen og våpenbruk i det norske bondesamfunnet fra 1600 til 1850, særlig knyttet til tre områder – bonden som jeger, soldat og børsemaker. Utstillingen ble laget i samarbeid med Norsk Våpenhistorisk Selskap.

Bonden som jeger
I naturalhusholdningens tid var jakt, fangst og fiske til eget forbruk en viktig del av bondens livsgrunnlag. Kjøtt fra ville dyr var viktig som «matauk», mens skinn og pelsverk ble brukt til klær og enkelte typer utstyr. Begge deler kunne også selges/byttes i en delvis pengeøkonomi. Som en følge av dette var våpen en lovlig, naturlig og livsnødvendig del av hverdagen. Jakten på rovdyr, som gjorde mye skade, var et dramatisk innslag i mange bønders liv.

Bonden som soldat
De «frie» norske bøndenes fortrolighet med bruk av våpen gjorde dem til en verdifull militær ressurs. Fra begynnelsen av 1600-tallet var de pålagt av kongemakten å gjøre tjeneste som soldater. Bestemmelsen omfattet også våpenplikt – påbud om å oppbevare og vedlikeholde de våpen rollen som soldat krevde. På årlige våpenting kontrollerte futen at bonden hadde de våpnene han skulle og at de var «dugelige». Denne delen av utstillingen presenterer et utvalg våpen brukt i ulike perioder (ca. 1650, 1750 og 1850). Det dramatiske «skottetoget», da bønder i Gudbrandsdalen stoppet skotske leiesoldater fra å marsjere gjennom Norge til Sverige, eksemplifiserer den norske bonden i aktiv tjeneste som soldat.

Bonden som børsemaker
Børsemakere på bygdene var i stor grad bønder som i tillegg var gode smeder og drev med sammensetting, reparasjon og ombygging av geværer. Bare de færreste laget hele våpenet selv, men brukte ferdige løp og låser som de kjøpte på markedene eller bygget om utrangerte militærvåpen til sivil bruk. Bygdebørsemakeren presenteres i en kulturell og økonomisk sammenheng. Samtidig vises typiske geværtyper og virkemåten for noen av de våpnene bygdebørsemakeren har arbeidet med.

Side av 4

Neste
Vennligst vent...

Krutthorn

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1649 - 1649

ID:
NF.1898-0627

Type:
Gjenstand

Sag

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1776 - 1776

ID:
NF.1899-0110

Type:
Gjenstand

Sabel

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1790 - 1810

ID:
NF.1924-0943

Type:
Gjenstand

Bajonett

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1680 - 1720

ID:
NF.1897-1115

Type:
Gjenstand

Krutthorn

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1821 - 1821

ID:
NF.1915-0877

Type:
Gjenstand

Flintlåspistol

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1790 - 1800

ID:
NF.1926-0582

Type:
Gjenstand
3

Budstikke

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.1938-0891

Type:
Gjenstand

Hovslagerlykt

Produsent:
Wells & Co, A. C.

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NFL.04235

Type:
Gjenstand

Stridshammer

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1549 - 1600

ID:
NF.1992-1207

Type:
Gjenstand

Sabel

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1705 - 1720

ID:
NF.1917-0127

Type:
Gjenstand

Sag

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.1921-0302

Type:
Gjenstand

Kuletang

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NFL.08067

Type:
Gjenstand

Flintelåsrifle

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.1929-0034

Type:
Gjenstand

Kårde

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1800 - 1820

ID:
NF.1895-0656AB

Type:
Gjenstand

Borvinne

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NFL.05983

Type:
Gjenstand

Røyskattsaks?

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NFL.03833

Type:
Gjenstand

Amboltjern

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NFL.18203

Type:
Gjenstand

Sabel

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1569 - 1579

ID:
NF.1924-0997

Type:
Gjenstand

Krutthorn

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.1937-0115A

Type:
Gjenstand

Tang

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NFL.02503

Type:
Gjenstand

Skruesnitt

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
- 1820

ID:
NFL.03825

Type:
Gjenstand
2

Krutthorn

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NF.1929-0830

Type:
Gjenstand

Fil

Produsent:
Barnett, H.

Sted:
USA

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

ID:
NFL.10442

Type:
Gjenstand

Hellebard

Tilhører:
Norsk Folkemuseum

Datering:
1600 - 1650

ID:
NF.1907-0128AB

Type:
Gjenstand
 

Side av 4

Neste
  • Toppsak mellom 06. feb. 2012 og 31. jan. 2013

    11. mars 2010 åpnet utstillingen ”Bondens våpen” på Norsk Folkemuseum. Utstillingen ble laget i samarbeid med Norsk Våpenhistorisk Selskap.

    Alexander Lindbäck, Norsk Folkemuseum • 06. feb. 2012 kl. 8.51

© KulturIT

Vennligst vent...