Digitalt Museum Digitalt Museum

Kavalerisabel M1825


Om objektet

Betegnelse:
Kavalerisabel M1825 (Betegnelse)
Kavalerisabel (Alternativt navn)
1825 (Presisert betegnelse)

Historikk:
Produksjon:
Produsent: Kongsberg

Inventarnr.:
FMU.000221

Institusjon:
Forsvarets museer

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Forsvarets museer

Museets nettsted:
www.forsvaret.no/om-forsvaret/kultur/museer/Sider/museer.aspx

Av samlingene i Forsvares museer er det så langt lagt ut deler av gjenstandssamlingen og fotosamlingen ved Forsvarsmuseet og fotosamlingen ved Marinemuseet Det jobbes med ytterligere publisering. Se de respektive hjemmesider for mer informasjon.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Blankvåpen

Blankvåpen er våpen ment å være fra en gitt tidsperiode, laget tilnærmelsesvis slik de ble laget originalt. Termen brukes i dag i Norge i museums- og samlersammenhenger som en samlebetegnelse på sverd, økser, spyd, dolker etc. jf. «white-arms» i engelskspråklige land.

Kategori:Blankvåpen

Kongsberg

1825


Løkkejordbruket på Kongsberg

Løkkejordbruket på Kongsberg er betegnelsen på et fenomen som begynte med gruvedriftenKongsberg. Ordningen var trolig tenkt som en økonomisk kompensasjonsordning for Sølvverkets arbeidere. Gruvearbeiderne fikk rett til å disponere små, enkle parseller på statlig grunn. Det var ikke tillatt å bosette seg på løkkene, de skulle brukes som beitemark til bufe eller for å dyrke mat til eget bruk. Løkkedriften stimulerte til et selvbergingshushold. Bergverksdriften var svært konjunkturutsatt og som en strengt regulert bergstad underlagt Sølvverket, var Kongsbergsamfunnet opprinnelig helt prisgitt den til enhver tid økonomiske situasjonen for verket. Nedgangsperioder rammet ofte lønnsutbetalinger og mattilførsel. Da fungerte løkkene som en sikkerhet for mange husholdninger.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...