Digitalt Museum Digitalt Museum

Pyntebeslag våpenskjold


Om objektet

Betegnelse:
Pyntebeslag våpenskjold (Betegnelse)
Våpen (Alternativt navn - Betegnelse som er brukt i eldre museumsprotokoller)

Historikk:
Bruk:
Brukssted: Norge, Oslo (fylke), Oslo, Bygdøy
Aksesjon:
1915 (Deponert til Norsk Folkemuseum)

Inventarnr.:
NF.1915-0478

Institusjon:
Norsk Folkemuseum

Vis tilleggsinformasjon

Om museet

Museum:
Norsk Folkemuseum

Museets nettsted:
www.norskfolkemuseum.no

Norsk Folkemuseum arbeider kontinuerlig med digitalisering av samlingene. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger.

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Våpen


Et våpen kan være et redskap eller en innretning som er konstruert med formål til å kunne drepe, skade eller fange personer, dyr, eller ødelegge fysiske mål.Noen typer våpen kan brukes til angrep, forsvar og til å true, avskrekke med, mens andre blir brukt til jakt og sportsskyting.

Portal:Våpen/Våpen i krigføring

Første verdenskrig var en av de blodigste krigene som noensinne er blitt utkjempet i Europa. Den varte fra 28. juli 1914 til 11. november 1918 og medførte store endringer av verdenskartet. I løpet av første verdenskrig ble et stort antall nye våpen tatt i bruk, basert på oppfinnelser enten under krigen eller i årene like før. Militærfly, ubåter, stridsvogner og moderne krigsskip ble alle tatt i bruk.

Portal:Våpen/Historiske våpen

Kjemiske våpen

Et kjemisk våpen er et våpen som bruker giftige kjemikalier for å forårsake død eller skade på mennesker, som en del av kjemisk krigføring. Kjemiske våpen er klassifisert som masseødeleggelsesvåpen, og de er ikke det samme so biologiske våpen, kjernefysiske våpen eller radiologiske våpen. Kjemiske våpen kan bli mye spredt i gass-, væske- eller fast form og kan lett bringe skade på andre enn de tiltenkte målene. Nervegass, tåregass og pepperspray er tre eksempler fra nyere tid på giftige gasser brukt som kjemiske våpen.

Offentlig våpen

Offentlig våpen er våpenskjold for stat, statlige organer, fylkeskommune, kommune og lignende offentlig myndighet.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

© KulturIT

Vennligst vent...